Skip to content
Home

Samenwerkend, in stappen groot én klein, de wereld eerlijker, duurzamer, gezonder en welvarender maken. Daartoe ondersteunt Stichting Cordius organisaties die zich inzetten voor Mens, Natuur en Cultuur.

Lees meer

Mens

Stichting Cordius wil op een duurzame wijze bijdragen aan een sociale en gelijkwaardige samenleving. Bijzondere aandacht is er voor de rechten en educatie van gemarginaliseerde, kwetsbare kinderen en vrouwen en voor het bevorderen van kansengelijkheid.

Natuur

Stichting Cordius zet zich in voor een duurzame samenleving die verantwoord omgaat met de natuur. Focus is op projecten gericht op het behoud en herstel van ecosystemen en op de bescherming van zeeën en oceanen tegen (plastic) vervuiling.

Cultuur

Stichting Cordius richt zich op een sterk en veelzijdig cultuurklimaat voor iedereen. Prioriteit ligt bij duurzame projecten die toegankelijkheid vergroten, die participatie bevorderen en die werken aan toekomstbestendigheid.

Stichting Cordius steunt effectieve en schaalbare projecten die daadwerkelijk bijdragen aan blijvende positieve verandering. 

Aanvragen

Stap 1

Doorloop onze quickscan om te ontdekken of u een vooraanvraag bij Stichting Cordius kunt indienen.

Stap 2

Na het positief doorlopen van onze quickscan kunt u een vooraanvraag indienen.